Framsteg för miljöarbetet när digitala byggvarudeklarationer kopplas ihop med branschens ledande databaser

2020-05-18

På morgonen den 18 augusti så presenterade IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrin i ett spännande pressmeddelande information om de nya eBVD webb-apier som de utvecklat i ett samarbete med BASTA, Finfo, VVS-Info och Golvbranschen GBR.

Det branschgemensamma formatet för elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, gör det möjligt för byggmaterialindustrin att deklarera byggprodukters miljöprestanda i ett digitalt format. Nu sker nästa steg i utvecklingen när denna miljödata kopplas till några av byggbranschens ledande databaser för byggmaterialinformation: Finfo, VVS-Info, Golvbranschen GBR och Basta.

– Vi hoppas nu att fler databaser och system ansluter sig och stödjer den här utveckling så att alla aktörer i byggkedjan kan få tillgång till informationen via en öppen plattform. Det skulle på sikt betyda lägre byggkostnad och ökad kvalitet i miljöarbetet, säger Anders Ejlertsson på IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med Byggmaterialindustrin tagit fram systemet med eBVD.

Miljöinformation om byggmaterial är viktigt för många led i ett hållbart samhällsbyggande; för byggna­der, omgivning, människor och klimatmål. Samtidigt har miljökraven lett till en omfattande administration när en stor mängd data ska uppdateras och distribueras. Ofta ska ett stort antal produkter knytas till en specifik byggnad. Med eBVD, som är ett branschöverenskommet format för digitala byggvarudeklarationer, förenklas det arbetet och all information blir öppet tillgänglig för användarna på en plats. Det innebär också att informationen hela tiden hålls uppdaterad, något som branschen länge efterfrågat.

För att erbjuda digital miljöinformation till alla användare har IVL och Byggmaterialindustrin nu i samarbete med fyra branschaktörer – Finfo, VVS-Info, Golvbranschen GBR och Basta – utvecklat webb-apier som kopplar samma eBVD-informationen med aktörernas digitala plattformar…

Läs hela artikeln här…

Hälsningar BASTA-kansliet.