Förbjudna Kemikalier i varor från e-handel!

2018-12-16

Något att tänka på inför årets julhandel!

Nu lagom till julhandel och mellandagsrea så kommer en tänkvärd artikel ifrån KEMI som har granskat ”innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen. Resultaten tyder på en större risk för att varor från näthandlare utanför EU innehåller förbjudna kemikalier.
– När du shoppar på nätet är det viktigt att tänka på vilket företag du handlar av och var företaget är baserat. Varor som säljs direkt till konsumenter från företag utanför EU är inte alltid gjorda för att klara europeiska säkerhetskrav, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.
I tillsynsprojektet om e-handel har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor från nätbutiker baserade i Sverige, i andra EU-länder och i länder utanför EU. En jämförelse av 87 likvärdiga produkter i projektet visar att andelen varor med förbjudna ämnen var störst bland produkter från e-handelsföretag utanför EU. 43 procent av varorna som köpts från företag utanför EU innehöll förbjudna ämnen. Bland varorna från svenska e-handlare innehöll 35 procent förbjudna ämnen. Motsvarande siffra för varorna från e-handlare i andra EU-länder var 23 procent.
Den vanligaste bristen som upptäcktes i de undersökta varorna var bly i lödningarna i elektronikprylar. Bland leksakerna var det vanligaste felet otillåtna halter av ftalater som hittades i nio leksaker. Ftalater är en grupp av ämnen som används för att göra plast mjuk, varav vissa är hormonstörande eller misstänks vara hormonstörande. I de undersökta smyckena var den vanligaste bristen otillåtet höga halter av kadmium som kan skada njurarna och skelettet….” Klicka här om du vill läsa hela artikeln