Förbjudna kemikalier i mjuk plast – oroväckande resultat från KEMI tillsynsprojekt gällande plastvaror!

2016-08-29

I ett tillsynsprojekt har KEMI analyserat 160 plastvaror från 52 olika företag.
Utav de plaster som analyserades så hittades förbjudna kemikalier i nästan var tionde produkt/vara som analyserades i KEMI:s tillsynsprojekt.
De förbjudna kemikalierna fanns i mjuk plast, i olika varugrupper och i vitt spridda varor så som; duschslangar till yogamattor m.fl. För utförlig information se KEMI:s artikel…

Kemi fann även att ytterligare 24 utav de undersökta plastvarorna innehöll hälso- och miljöfarliga ämnen vilka inte är förbjudna, men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.
Resultatet i tillsynsprojektet är baserat på stickprovskontroller som gjorts under 2015.

För att läsa KEMI:s artikel, klicka här…

Läs hela rapporten Tillsyn av plastvaror 2015