Förbättrad information vid val av produkter som inte klarar BASTA- eller BETA-kraven

2016-07-01

IVL har tillsammans med Svensk Armaturindustri respektive Golvbranschen tagit fram vägledningsdokument för två specifika produktergrupper som inte klarar BASTA- eller BETA-kriterierna.  För dessa produkter kan det av skäl som funktion, kvalitet eller resursanvändning vara svårt att hitta ersättningsprodukter och det finns behov för stöd vid produktval eller vid en eventuell  avvikelsehantering.

I samband med publiceringen av vägledningen så kommer BASTA-systemet att införa en tredje grupp som visar artiklar som berörs av dokumenten. Produkter som tillhör gruppen kommer att finns sökbara och gruppen som sådan benämns som RISKVÄRDERADE.  I sökningen framgår varför produkten inte klara våra kriterier men det finns även annan relevant information för ett mer medvetet produktval.

Vi vill göra er uppmärksamma på att det kan vara en viss fördröjning innan tillverkarna kommer in med sina produkter.