Filmen från Vägen till giftfritt byggande 2018

2018-05-23

IVL:s och BASTA:s gemensamma årliga evenemang Vägen till ett giftfritt byggande erbjöd intressanta debatter och föreläsningar. Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask takt.  Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.

Den 14 mars stod lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande i centrum. Vi bjöd in till en informationsrik mötesplats om strategiskt och praktiskt miljöarbete, där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster.

Här kommer nu filmen från ett evenemang som man inte bör missa. Klicka här för att se filmen.