Ett stort intresse för Byggsektorns miljöberäkningsverktyg!

2018-05-23

Användandet av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, har kommit igång väldigt bra. För tillfället finns det över 250 projekt registrerade och över 200 användare. Sedan Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg lanserades har dessutom över 250 personer tagit del av information vid fem fysiska informationsmöten, sex webinarium och en utbildning. Läs mer

Rapporter om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Slutrapporten om utvecklingen och bakgrunden till verktyget Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg finns nu för nedladdning på BM:s hemsida? Precis som en rad andra rapporter som handlar om klimatberäkning av byggnader och kravställning. Ta del av dem här.  Läs mer

Om Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

• Utvecklat i ett samarbete mellan IVL och byggbranchens olika aktörer.
• Kräver inte några förkunskaper om LCA.
• Levereras med en databas innehållande medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna.
• Medeldata kan under projektets gång ersättas med specifik EPD data.
• Kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.