BASTA day 2023

BASTA day 2023 - The event will be held in Swedish. se more information in Swedish below 

Välkommen till ett inspirerande och fullmatat event för er som arbetar med hållbara produktval inom samhällsbyggnadssektorn

Det är nu dags för 2023 års BASTA-dag. En dag då vi sätter fokus på hållbara materialval med inspel från byggprocessens olika intressenter.

Eventet sätter fokus på det gångna årets utveckling inom sektorn. Våra presentatörer kommer tala/berätta om ämnen så som utveckling av produkter och material, Kemikalielagstiftning, Taxonomi och Komplexa kravställningarna, Cirkularitet, Miljödata i byggmaterialhandeln och annat.

Vi hälsar er alla välkomna till en intressant i BASTA-dag, med aktuella föredrag, frågor och diskussioner.

Anmälan

Anmäl dig här!!!

Klicka här för att komma till anmälan...

När

Den 9 november

Klockan: 08:30-12:00

Var

Teams - Live

Vi kommer sända eventet via Teams-Live

Program

Block 1

Introduktion

Introduktion till dagens event

Jonas Sondal, Moderator

Block 1

BASTA - Året som gått

BASTA berättar om året som gått och vad som kommer

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 1

Nyheter inom kemikalieområdet

Vi får en uppdatering kring vad som händer inom kemikalielagstiftningen och hur det påverkar branschen

Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Block 2

Block 2

Taxonomin & komplexa kravställningar

BASTA berättar om vad som händer med EU:s taxonomi och hur den kommer implementeras kopplat till kemiskt innehåll

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 2

CCBuild - Cirkularitet

Hur arbetar branschen med cirkularitet kopplat mot byggprodukter?

Carina Loh Lindholm, CCBuild

Block 2

EPD International - Klimatdata

Vad händer kring klimatdata just nu? Hur påverkar det byggbranschen och vad ser vi för trender?

Sara Norman, EPD International

Block 2

BASTA-systemet ur tillverkarperspektivet

Hur kan BASTA-systemet användas ur ett materialleverantörsperspektiv? Vilken nytta ger systemet?

Margareta Melander, Akzo Nobel Decorative Coatings

Block 3

Block 3

Miljödata i byggmaterialhandeln

Hur kan miljödata användas i byggmaterialhandeln?

Alexandra Rosenqvist, Beijer Byggmaterial AB

Block 3

Miljödata NU - Digitala flöden av miljödata

Hur löser vi digitala flöden av miljödata?

Lars Redzler, Byggföretagen & Jeanette Green, IVL

Block 3

Informationsbehov i byggprocessen

Vilka behov av miljödata finns i byggprocessen? Vilka trender och behov finns ur ett konsultperspektiv? 

Lisa Lexius, WSP

Block 3

Avslutning

Summering av dagen och paneldiskussion om framtiden

Jonas Sondal, Moderator & Pehr Hård, BASTAonline

Våra talare

Fler talare presenteras snart

Jonas Sondal
Moderator
IVL
Pehr Hård
VD
Fotograf: Lieselotte van der Meijs
Erik Gravenfors

Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Carina Loh Lindholm
Verksamhetsledare
Sara Norman
Alexandra Rosenqvist
Miljö- & Hållbarhetschef
Margareta Melander
Lars Redzler
Chef Branschutveckling
Jeanette Green
Gruppchef - Affärsutveckling
IVL
Lisa Lexius
Gruppchef
WSP

Presentationer

Block 1

BASTA - Året som gått

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 1

Nyheter inom kemikalieområdet

Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Block 2

Block 2

Taxonomin & komplexa kravställningar

Pehr Hård, VD BASTAonline

Block 2

CCBuild - Cirkularitet

Carina Loh Lindholm, CCBuild - Centrum för cirkulärt byggande

Block 2

EPD International - Klimatdata

Sara Norman, EPD International

Block 2

BASTA-systemet ur tillverkarperspektivet

Margareta Melander, Akzo Nobel Decorative Coatings

Block 3

Block 3

Miljödata i byggmaterialhandeln

Alexandra Rosenqvist, Beijer Byggmaterial AB

Block 3

Miljödata NU - Digitala flöden av miljödata

Lars Redzler, Byggföretagen & Jeanette Green, IVL

Block 3

Informationsbehov i byggprocessen

Lisa Lexius, WSP