Echa: Bristande kemikalieinformation hindrar en cirkulär ekonomi

2019-11-25

I en artikel publicerad 2019-11-22 skriver Aktuell Hållbarhet att ”Företag måste bli bättre på att redovisa särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC, till sina kunder. Det säger EU:s kemikaliemyndighet Echa efter att ha undersökt kemikalieinformationen i 15 medlemsländer i ett projekt. För att minska riskerna för människors hälsa och miljön är företag skyldiga att redovisa innehållet av särskilt farliga ämnen i produkterna till sina kunder längs hela leverantörskedjan, om ämnena förekommer i en halt över 0,1 viktprocent. Ämnena är upptagna på EU:s kandidatlista, som listar riskämnen som kan komma att förbjudas.

I projektet undersöktes 405 företag och 682 artiklar kontrollerades, vilka valts ut för att de misstänktes vara riskprodukter. I 88 procent av fallen uppfylldes inte kraven på att lämna information om innehållet av SVHC. Enligt Echa visar det här att företag inte har tillräcklig kunskap om vilka ämnen som förekommer i deras produkter och att kemikaliesäkerheten måste förbättras.

”Även om nästan 90 procent av produkterna inte innehåller särskilt farliga ämnen över 0,1 procent så visar rapporten tydligt på ett misslyckande med att kommunicera längs leverantörskedjan. Förbättring krävs om vi ska få Reach att fungera i alla delar, bidra till målen om en cirkulär ekonomi och ha en bra databas enligt kraven i avfallsdirektivet”, säger Erwin Annys, chef över Echas support- och tillsynsenhet, i en kommentar.

De produkter som valts ut som riskprodukter när det gäller innehåll av SVHC var bland annat kläder, skor, hemtextilier, sladdar, kablar, elektoniktillbehör, plast- eller textilgolv och plast- eller gummiprodukter.”