Den 7 november 2019 är det dags för BASTA-dagen!

2019-08-27

Boka nu och se till att du inte missar höstens viktigaste informations och mingeltillfälle!

–  Mycket bra forum och bra att branschen börjar se vikten av detta med innehåll i sina artiklar/produkter!  Bra spridning av talare, väl förbereda presentationer och en otroligt duktig moderator!

Var med och ta tempen på sektorn – hur långt har vi inom bygg- och anläggningssektorn kommit i vårt arbete med hållbara produkter, hållbara produktval och hållbart byggande?

Vi här på BASTA vill välkomna dig till ett intressant och fullmatat seminarium i BASTA:s regi för er som arbetar med hållbara produktval inom samhällsbyggnadssektorn. Kom och träffa våra presentatörer på BASTA-dagen den 7 november, kl. 09.00-16.45, registrering från 08.30 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Ni anmäler er här…

Några utav våra talare på BASTA-dagen 2019:

Erik Gravenfors
Erik kommer att informera oss om nuvarande och kommande utvecklingar i Svensk och EU-lagstiftning kopplat till byggprodukter (både varor och kemiska produkter). (Erik Gravenfors, KEMI).

Karolina Brick och Emma Östlund
Karolina och Emma ger oss tillsammans en insyn i Riksbyggens och Ettelvas miljöarbete kopplat till materialval och cirkulärt byggande. (Karolina Brick, Riksbyggen och Emma Östlund, Ettelva arkitekter).

Henrik Björk
Henrik kommer och ger oss en inblick i byggvaruhandelns perspektiv och  berättar bland annat om kundernas behov vad gäller materialval och hållbart byggande (Henrik Björk, Optimera).

 

Anneli Kouthoofd
Anneli pratar om den digitala Byggvarudeklarationens roll i ett obrutet flöde av miljöinformation, (Anneli Kouthoofd, Byggmaterial Industrierna).

 

Anna Ryberg
Anna ger oss en intressant djupdykning i Deromes hållbarhetsarbete (Anna Ryberg, Derome).

Anders Ejlertsson
BM och Byggsektorns miljöberäkningsverktyg för att räkna fram byggnaders klimatpåverkan (Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet).

Vi kommer även att bland annat få en intressant inblick hållbarhetsarbetet från  – Anette Behm från PEAB, föreläsare från Thomas Cement och Svenska Fönster m.fl.

Titta mer på BASTA-evenemang/BASTA-dagen 2019-11-07

Uppdaterat Program BASTA-dagen 2019…

Med vänlig hälsning

BASTA-Kansliet