Danskt genombrott för europeiskt ftalatförbud

2016-04-12

Danmark har i flera år arbetat för att stoppa användningen av misstänkt hormonstörande ftalater. Försöken med att få till ett nationellt förbud har dock misslyckats och fått dras tillbaka.
Men nu har ett genombrott skett då den danska miljöstyrelsen tillsammans med EU:s kemikaliemyndighet Echa utarbetat ett förslag om att begränsa användningen av de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP i produkter som har långvarig kontakt med hud och slemhinnor, samt för konsumentprodukter för inomhusbruk. I förslaget undantas produkter som redan regleras i annan lagstiftning.
De fyra aktuella ftalaterna används bland annat i sportartiklar, plastgolv, rör, duschdraperier och vaxdukar.
Förslaget som presenterade i början av april behandlas nu i Echas utskott för riskbedömning och socioekonomisk analys. Sedan skickas det till kommissionen för slutligt beslut. Förslaget förväntas antas slutgiltigt inom två år och kan träda i kraft från 2020.