”BETA till BASTA” – ny kravnivå i BASTA

2019-05-28

BASTA-systemet har infört en ny kravnivå för kemiska produkter som ändrar sitt kemiska innehåll vid användning.

Gruppen kallas ”BETA till BASTA” och ska ge bättre information om produkten när den är inbyggd i fastigheten. ”BETA till BASTA” betyder att produkten vid leveransen klarar BETA-nivån men att den när den är inbyggd och härdar/torkar så klarar den mer krävande BASTA-nivån.

Då produkten förekommer i sin leveransform under en förhållandevis kort period (dagar eller veckor) jämfört med den tid då den är inbyggd i fastigheten (år) är det rimligt att användaren får bättre information om hur produkten ser ut under större delen av sin livscykel. Det blir på så sätt lättare att välja produkt för den färdiga byggnaden eller hantera avvikelser från satta krav. Det blir också tydligare hur produkten skall hanteras vid ombyggnad, rivning eller om den på annat sätt måste ersättas.

Mer information finns på https://www.bastaonline.se/sa-fungerar-det/beta-till-basta/