BASTA och Byggvarubedömningen synkroniserar utvecklingen av kemikaliekriterier.

2015-06-18

BASTA och Byggvarubedömningen har sedan länge identiska kemikaliekriterier vilket förenklar och effektiviserar arbetet för de som arbetar med medvetna materialval. För att säkerställa att kriterierna inte utvecklas åt separata håll har BASTA och Byggvarubedömningen kommit överrens om att fortsättningsvis synkronisera arbetet med uppdateringar och vidareutveckling av kemikaliekriterierna.

Sussi Wetterlin, BASTA och Jonny Hellman, Byggvarubedömning:

”Vi är mycket positiva till överenskommelsen om en mer formaliserad synkronisering av våra kemikaliekriterier”. BASTA:s Vetenskapliga råd och Byggvarubedömningens Kriterieråd har tillsammans en unik kompetens vilket möjliggör en fortsatt systematisk och vetenskapligt förankrad utveckling av kemikaliekriterierna.

Synkroniseringen omfattar enbart kemikaliekriterierna och påverkar i övrigt inte BASTA:s eller Byggvarubedömingens registrerings- eller bedömningsprinciper.

Med vänlig hälsning

BASTA kansliet