BASTA och BETA kriterierna 2017:1 och avisering är nu publicerade!

2016-12-14

Vi har nu uppdaterat BASTA- och BETA-kriterierna.

BASTA- och BETA-kriterierna för 2017:1 är nu publicerade på hemsidan med de aviserade ändringarna (2016-06-10).

Vi har även gjort en uppdatering utav sammanräkningsreglerna (se dokument nedan).

Basta Egenskapskriterier (CLP)_(2017:1) 2016-12-14

Beta Egenskapskriterier (CLP)_(2017:1) 2016-12-14

Sammanräkningsregler för BASTA 20116-12-14

Avisering (2016-12-15)

Vi har även publiserat (2016-12-15) aviseringar gällande ändringar i BASTA- och BETA-kriterierna.

De olika aviseringarna gäller bland annat:

Återförande utav kriterie 17c – BASTA

I samband med uppdatering av kriterierna 2015-06-01 togs kriterium 17c (H413) bort. Detta kriterie har nu återinförts i BASTA-kriterierna.

Förtydligande – Kriterie 5 i BASTA- och BETA-kriterierna

Ett förtydligande utav kriterie 5 vilket rör både BASTA- och BETA-kriterierna.

Frivillig emissions information

BASTA har beslutat att från och med 1/1 2017 införa en frivillig möjlighet att redovisa resultat från genomförda emissionsmätningar för byggvaror som är avsedda för inomhusanvändning.

Hormonstörande ämnen

Vidare information rörande hormonstörande ämnen.

Läs hela aviseringen

Med vänliga hälsningar
BASTA-kansliet