BASTA-dagens 2015 – Föreläsare och presentationer!

2015-11-17

Deltagarna välkomnades till ett BASTA-seminarium med fokus på hur arbetet för giftfritt byggande kopplas till praktiskt arbete.

BASTA-dagens föreläsare tog upp viktiga frågor inom området och tittade bland annat närmare på framtiden inom digitala loggböcker, artikelidentitet och varför det är så viktigt?

Efter ett varmt välkomnande från BASTA:s vd Sussi Wetterlin, så inleddes dagen utav moderatorn Jeanette Green från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef ifrån LINK arkitektur var först ut med sin intressanta presentation som tog upp arkitektens roll i processen. Ebba Örwall-Lovén från Woody Bygghandel följde med en presentation som gav en spännande inblick i hur Byggvaruhandeln arbetar med medvetna materialval. Christer Green från Bygg- och Järnhandlarförbundet/Wilma gav insikt i vikten av att arbeta effektivt med artikelidentitet och varför det är så viktigt inom bygg och anläggningssektorn, klicka här för presentationen.

Dagen fortsatte med en diskussion kring vad som händer just nu på myndighetssidan – vi fick en utförlig information om regeringsuppdragen vilka handlar om loggböcker och om farliga ämnen i byggvaror. – Fredrik Olsson från Boverket presenterade Boverkets utredning och Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen berättade mer om KEMI:s uppdrag.

BASTA:S vd Sussi Wetterlin och Anna Widheden, BASTA:s vetenskapligt ansvariga gav sedan två korta presentationer angående BASTA:S planer för 2016.

Nästa punkt i vårt välspäckade program tog upp materialindustrins och leverantörernas erfarenheter och bidrag till materialvalsprocessen. Denna sektion startades med en presentation från BASF där Lars Gustafsson och Sven Titusson som gav oss en utförlig inblick i företagets miljö arbete – BASF – Vi skapar kemi för en hållbar framtid. Deras presentation följdes sedan utav Therese Björklund, från Bo Andrén Ab, (för presentation Klicka här) och Sofia Bender, Benders Sverige AB, (för presentation Klicka här) som gav oss en intressant inblick i deras arbete för att kunna levererera produkter som uppfyller höga miljökrav.

Malin Kotake från Trafikverket berättade om deras arbete med projektet “Bygga med Basta” och gav oss en intressant bild utav affärsnyttan med giftfritt byggande, för se hennes presentation klicka här.

Dagen avslutas med en inspirerande föreläsning från Mårten Hellberg, OrganoClick, VD och medgrundare av OrganoClick AB, som berättade om sitt omfattande och innovativa Miljöarbete, klicka här för att se presentationen.

Vi ser fram emot att se er nästa år på BASTA-dagen 2016!