Avisering

2015-12-28

Uppdateringar i BASTA- och BETA-kriterierna 2016-01-01

BASTA-kriteriet:

Inledning sidan 2: Förtydligande kring ämnen på Kandidatlistan.

Kriterium 6: Förtydligande och borttagande av H362. Lättnad.

Fotnot 3: Förtydligande specifika haltgränser.

Fotnot 3:  Tillägg PAH-förordningen som träder i kraft 2015-12-27

Fotnot 14:  Förtydligande sammanräkningsregler.

Faroangivelser sidan 7: Korrigering.

BETA-kriteriet:

Inledning sidan 2: Förtydligande kring ämnen på Kandidatlistan.

Kriterium 6: Förtydligande och borttagande av H362. Lättnad.

Fotnot 4: Förtydligande specifika haltgränser.

Fotnot 4:  Tillägg PAH-förordningen som träder i kraft 2015-12-27.

Faroangivelser sidan 7: Korrigering.

Basta Egenskapskriterier 2016-01-01

Beta Egenskapskriterier 2016-01-01