Avisering om nya årsavgifter för 2023

2022-09-01

BASTA har sänt ut en avisering om nya årsavgifter för 2023

Avgifterna för leverantörer som registrerar artiklar i BASTA-systemet kommer höjas från och med 1 januari 2023. Nuvarande avgifter har varit oförändrade sedan 2019 och behöver därför justeras.

De nya avgifterna kommer att vara:

För företag med årsomsättning under 18 miljoner SEK

1-3 artiklar: 4 000 SEK
4-10 artiklar: 7 500 SEK
mer än 10 artiklar: 11 000 SEK

För företag med årsomsättning över 18 miljoner SEK

1-3 artiklar: 7 500 SEK
4-10 artiklar: 15 000 SEK
mer än 10 artiklar: 22 000 SEK

Priserna ovan är exklusive moms.

Nuvarande avgifter och avgifterna för 2023 hittar du på BASTAs hemsida, klicka här…