Avisering gällande förändring i BASTA och BETA-kriterierna!

2018-07-02

Avisering (publicerat 2018-06-21)

BASTA- och BETA-kriterierna för 2018:2 är nu publicerade på hemsidan.

Kriterierna uppdateras den 1 juli och den enda förändringen rör informationsplikt för innehåll av ämnen på kandidatförteckningen över 0,1%.

Basta inför nu krav på redovisning av samtliga ämnen som finns med på Kandidatförteckningen som ingår över 0,1 %. Ämnet, CAS-nummer och halt skall anges i beskrivningsfältet från 1 januari 2019.

Ämnen som återfinns på kandidatförteckningen bedöms i BASTA utifrån dess harmoniserade klassificering med de haltgränser som den harmoniserade klassningen anger. Majoriteten av ämnen regleras från 0,1% och är alltså inte tillåtna i BASTA-systemet i halter över 0,1%. Vissa ämnen har dock en harmoniserad klassificering med högre haltgräns, vilket innebär att högre halter kan förkomma i registrerade produkter.

Informationsplikt enligt REACH gäller från 0,1% för alla ämnen på kandidatförteckningen, varför nu BASTA inför ett motsvarande informationskrav för ämnen på kandidatförteckningen över 0,1%. Exempel på ämnen som omfattas av detta är ämnen på kandidatförteckningen som klassificerade som reproduktionsstörande som har en haltgräns på 0,3% samt en rad borföreningar.

Då innehåll av ämnen på kandidatförteckningen ska framgå av säkerhetsdatablad och prestandadeklarationer, eller motsvarande, så har vi uppskattat att informationen redan ska finnas tillgänglig för er som har produkter som omfattas av ändringen. Därför så är en uppdatering av ”underleverantörsförsäkring” eller ”komplettering av säkerhetsdatablad” inte aktuell.

Med vänlig hälsning

BASTA-kansliet