Anmäl ert till Webbinariet – en gång vara alltid vara!

2021-03-08

Rätt deklarerade byggmaterial är en förutsättning för att klassningssystemen ska ge värde. Lyssna och ställ frågor när KemikalieinspektionenBasta och eBVD diskuterar den viktiga principen ”En gång vara alltid vara”. Principen har mycket stor påverkan hur ämnen i varor klassas och är avgörande för hur vi i Sverige bedömer dem när vi arbetar med utfasning av farliga ämnen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6774619552165699584/