Anmäl dig till BASTA-dagen 7 november 2017 – Nu fullständigt och uppdaterat program!

2017-10-04

Välkommen till ett inspirerande och fullmatat seminarium i BASTA:s regi för er som arbetar med hållbara produktval inom samhällsbyggnadssektorn.

För fullständigt och uppdaterat program, klicka här…

Forum: BASTA-dagen
Dag: 2017-11-07
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, 114 51 Stockholm
Målgrupp: Leverantörer anslutna till BASTA, byggherrar, fastighetsägare, byggmaterial leverantörer, kommuner samt övriga intressenter
Avgift: Avgiften är 1 495 SEK exkl. moms och inkluderar lunch och fika under dagen. Priset för företag registrerade i BASTA systemet och användare av BASTA projekthanterare är 1 195 SEK exkl. moms. Om du arbetar för en organisation som har rabatt på seminariet så glöm inte att notera detta i din anmälan.
Anmälan: Ni anmäler er här

Under BASTA-dagen får vi som vanligt en djupdykning i tillverkar- och användarperspektivet. Bland annat Peter Nilsson ifrån Foamking, Dag Duberg ifrån Tarkett, Carina Eliasson ifrån Frank Projekt Partner och Kristina Fägerskiöld ifrån Helsingborgs Kommun ger oss en inblick i  leverantörernas och användarnas erfarenheter och utmaningar på området.

Vi tittar på vad som är på gång kring hormonstörande ämnen med hjälp av Anna Lennquist från Chemsec. Malin Kotake från Trafikverket berättar om det intressanta uppdraget “Öka takten – Kemikalie information nu!” Under dagen kommer ni få ta del av intressanta föreläsningar gällande sektorns utveckling men också vad som händer i BASTA-systemet.

Vikten av att inkludera livscykel perspektivet och kopplingen till materialval tas också upp genom en intressant föreläsning utav Sebastian Welling från EPD International och Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet.