Utökade importmöjligheter för leverantörer

2022-10-12

BASTA har utökat möjligheterna för att importera artiklar vid registrering, i den uppdaterade importmallen finns möjlighet att även importera information om:

  • Ämnen som omfattas av BASTAs informationskrav
  • Information om cirkularitet
  • Information om andel förnybart

Vid registrering av många artiklar så kan en importmall användas för att förenkla arbetsflödet. Importmallen finns att ladda ner under dokument på BASTAs hemsida samt i den vyn där importer görs på BASTAOnline.