Fler uppdateringar av BASTAS Loggbokstjänst

2022-10-07

Vi har rullat ut flertalet uppdateringar till vår loggbokstjänst den senaste tiden. Här kommer en sammanfattning av uppdateringarna.

Exporter

  • Nu finns det nya exportmöjligheter för att exportera artiklar från loggboken. Nu kan man även exportera alla artiklar till Excel i två olika versioner. En versions om tar med alla artiklar och information om placering, mängder, avvikelser mm. Samt en version som är anpassad för att underlätta importen till Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM). Sedan tidigare kan man även exportera hela loggboken i HTML-format

Tydligare avvikelsehantering

  • Avvikelse-mapparna (väntande/godkända/ej godkända avvikelser) syns nu alltid i loggboken oavsett om de innehåller artiklar med avvikelser eller ej
  • Avvikelse-knappen har förstorats för att vara enklare att lokalisera
  • Nya hjälptexter finns tillagda i de fält som fylls i när en ny avvikelse registreras, för att tydliggöra vilken information som efterfrågas i respektive fält
  • Översättningstexter för avvikelsehanteringen har lagts till i BASTAOnline

Användarvänlighet

  • När ett projekt kopieras följer mappstrukturen med även om du väljer att inte ta med några artiklar m.m., vilket medför en enklare återanvändning av uppsatta strukturer

Inbjudningsflöde

  • Vi har förenklat processen för att bjuda in nya användare till projekt (loggbok), inbjudande admin behöver inte längre bekräfta en accepterad inbjudan för att den inbjudna användaren ska få tillgång till projektet

Uppdaterad support och hjälp

  • Ny handledning för loggbokstjänsten är publicerad på både svenska och engelska, du hittar dessa här
  • Uppdaterad ”Hjälp & Support”-sida för loggbokstjänsten i inloggat läge på BASTAOnline

Läs mer om loggboken här.