Hjälpdokument för leverantörer

På den här sidan finner du handledningar, manualer och tips för dig som leverantör.

Leverantörhandledning

Samlad information om BASTA för dig som är leverantör.

Manual Leverantörsvyn 2016

Användarhandledning för webbtjänsten. Här finner du tips på hur du använder Bastas webbtjänst på ett effektivt sätt för att registrera och administrera dina artiklar och produktgrupper.