För användare
Sök produkt Hantera projekt
För leverantörer
Hantera produkt Teckna avtal

Om BASTA

BASTA ger dig verktygen för att bygga hållbart. BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter.

Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

I BASTA: s produktdatabas finner du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA: s krav på kemiskt innehåll. Databasen är gratis och öppen för alla. BASTA: s databas innehåller BETA-registret, med produkter som uppfyller systemets grundkrav och BASTA-registret, med produkter som uppfyller systemets högre krav. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav på kemiskt innehåll.

Det webbaserade verktyget BASTA Projekthanteraren gör det möjligt för dig att dokumentera materialval i projekt. Syftet med BASTA Projekthanteraren är att möjliggöra en systematisk och kvalitetssäkrad hantering av trygga materialval.

BASTA vänder sig till dig som är offentlig beställare, fastighetsägare, byggherre, entreprenör, arkitekt, konsult, grossist och materialleverantör. Byggbranschens stora aktörer stödjer BASTA liksom myndigheter som Kemikalieinspektionen och Trafikverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier utvecklar tillsammans det gemensamma bolaget BASTA, som är ett icke-vinstdrivet bolag. Med kunskap om branschens behov och en hög kompetens inom miljöområdet byggs ett system baserat på vetenskaplighet.

BASTAonline AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm, Tel: 08-598 563 00.