För användare
Sök produkt Hantera projekt
För leverantörer
Hantera produkt Teckna avtal

Nyhetsarkiv

Senaste
2015-07-01
2015-06-26
2015-06-18
2015-06-18
2015-06-17
Ge era kunder möjligheten att söka era produkter med BSAB.
2015-06-02
Publicerad 2015-05-29 i MiljöRapporten Direkt
2015-05-22
DAGLIG OMVÄRLDSANALYS –  publiserad onsdag 20 maj i Miljörapporten
2015-05-20
2015-05-08
Läs mer om de nya upphandlingskraven på byggmaterial
2015-04-23
Bygga med BASTA - Bygg för framtiden - Anläggningssektorn satsar på giftfritt byggande
2015-04-22
Läs vårt senaste Nyhetsbrev!
2015-01-21
2015-01-16
Läs BASTA:s senaste Nyhetsbrev!
2014-11-28
Till våra medverkande leverantörer
2014-11-21
Förtydligande av BASTA och BETA kriterierna
2014-11-14
Trafikverket, Skanska, BASTA och IVL Svenska Miljöinstitutet har glädjen att bjuda in er som leverantör av anläggningsprodukter till en workshop om giftfritt byggande.
2014-11-14
Trafikverket, Skanska och IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in er till referensgruppsmöte 2 i utvecklingsprojektet ”Bygga med BASTA”.
2014-11-06
Boka dagen nu!
2014-10-13
BASTA har utvecklat ett nytt hjälpmedel för sina leverantörer - Rutinmallen! Mallen är avsedd som stöd för att utveckla bra rutiner kring BASTA registreringar.
2014-09-23
Sussi Wetterlin blir ny vd för Basta. Hon efterträder Per Löfgren som blir hållbarhetschef på JM. Basta är ett etablerat system på marknaden för att bygg- och anläggningssektorn ska nå målet om ett giftfritt byggande. Idag finns närmare 20 000 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.
2014-07-10
I en rapport har IVL Svenska miljöinstitutet och KTH har kartlagt potentialen för att öka återvinningen av material i Sverige.
2014-04-15
2014-03-07
En företagsanpassad utbildning är perfekt för dig som har specifika önskemål, eller brådskande behov, men är också ett effektivt alternativ till traditionella kurser.
2013-12-20
En ändring i BASTA systemet gällande hormonstörande ämnen och nanopartiklar.
2013-12-06
2013-11-29
Gå och se den intressanta utställningen på Kulturhuset!
2013-11-20
BASTA-dagen erbjöd en fantastisk nätvärksmöjlighet för alla som arbetar med hållbara materialval.
2013-11-08
BASTA välkomnar offerter!
2013-10-15
Nu växer intresset för vilka farliga kemikalier som finns i varor. Två nya appar ger vägledning direkt till konsumenter.
2013-09-18
Nu är programmet klart för BASTA-dagen! Missa inte ett viktigt nätverks tillfälle för alla som arbetar för ett giftfritt byggande.
2013-08-26
Bästa BASTA-leverantör
2013-08-14
2013-08-08
Bli BASTA uppdaterad genom vårt nya Kalendarium
2013-07-01
Till våra medverkande leverantörer
2013-06-26
BASTA:s utbildningar för hösten/vintern 2013!!
2013-04-18
BASTAs arbete med att avgifta byggandet i Sverige lyfts fram av UN Habitat och den internationella juryn för ”Dubai International Award” som en ”enastående insats för att förbättra livsmiljön”. – Det är både en stor ära och ett viktigt internationellt erkännande av den svenska byggindustrins och byggmaterialsindustrins enträgna arbete för att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggvaror, säger Per Löfgren, vd för BASTA.
2013-04-12
Brännpunkt byggnadsvård Att byggsektorn är helt inriktad på nyproduktion skapar ett enormt resursslöseri. I stället för att riva bör vi vårda våra byggnader. Om 30 år kommer vi att fnysa åt dagens glasfasader, liksom vi nu ogillar 80-talshusen, skriver byggnadsantikvarie Stephan Fickler.
2013-03-01
Följande information har i dagarna skickats ut till samtliga leverantörer i BASTA-systemet. Rostfria stål i BASTA och Byggvarubedömningen. BASTA och BVB har beslutat om en möjlighet att göra avsteg från kravet om bedömning på ämnesnivå för legeringar av rostfritt stål.
2013-01-10
2013-01-07
2012-11-19
2012-11-19
2012-11-16
2012-11-16
2012-09-20
Vilken information kommer att efterfrågas om byggprodukter framöver? Hur ser materialkraven ut i de snabbt framväxande certifieringssystemen för byggnader? Hur ser lagstiftningens ut? Varför är BIM viktigt? Hur kan olika bedömningssystem hjälpa sektorns olika aktörer i materialvalsarbetet?
2012-09-14
Nu har både BASTA-systemet och BASTA Projekthanteraren uppdaterats med nya funktioner för att öka verktygens nytta för användarna. De nya funktionerna skapar bland annat nya möjligheter för leverantörer att förmedla efterfrågad miljöinformation om produkter till byggentreprenörer och byggherrar.
2012-06-28
Från och med den 1 januari 2013 kommer en skärpning av egenskapskriterierna att införas i BASTA-systemet. Därtill har ett antal förtydliganden och andra ändringar gjorts bland egenskapskriterierna som kommer att börja tillämpas omgående. Dessa kommer att arbetas in i BASTAs kriterie- och stöddokument efter sommaren.
2012-06-19
Välkommen till ett kostnadsfritt BASTA-seminarium om miljöcertifieringssystem för byggnader. Lär dig mer om de miljöcertifieringssystem som används i Sverige idag och hur kraven ser ut på material i dessa system. Vi visar hur BASTA används på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt för att hantera materialvalsfrågan och hur man som företag möter ställda krav. Kom och ta del av detta och mycket mer under en intressant eftermiddag. Seminariet vänder sig främst till dig som är fastighetsägare och byggherre, men alla byggprocessens aktörer är välkomna. Läs mer här
2012-04-27
Idag lanseras en uppdaterad version av BASTA Projekthanteraren med ny funktionalitet. Nyheterna i BASTA Projekthanteraren gör det möjligt för dig att: * bjuda in projektmedlemmar med olika behörighetsnivåer * skapa en katalogstruktur med mappar för dina projekt * lägga in information om produkter är bedömda i andra system t.ex Byggvarubedömningen
2012-04-19
Regeringen uppdrar åt Kemikalieinspektionen att gemensamt med Boverket och Livsmedelsverket genomföra en kartläggning av i vilken utsträckning bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör samt, vid behov, föreslå åtgärder för att minska exponeringen. Läs mer
2012-01-19
BASTA lyfts i Kretsloppsrådets slutrapport fram som ett effektivt verktyg och en viktig del i det framgångsrika miljöarbetet i sektorn.   Läs hela artikeln här Läs rapporten här
2012-01-02
BASTA Projekthanteraren lanserades för knappt två månader sedan. Vi har sedan starten sett ett stort intresse kring denna tjänst och kommer att under den första halvan av 2012 uppdatera både projekthanteraren och BASTA-systemet med ny funktionalitet. Här följer några av nyheterna:
2012-01-02
Kriterierna i BASTA-systemet finns nu översatta till de europeiska klassificeringsreglerna (CLP).
2011-12-06
Nu är Swedish Recycling Awards vinnare utsedda. BASTA och miljöchefen på Sveriges Byggindustrier Danielle Freilich mottog priset som Årets Kretsloppsavgiftare från miljöminister Lena Ek på Återvinningsgalan 2011 på Nalen i Stockholm igår. Miljöministern uttryckte under Återvinningsgalan sin glädje och stolthet över det arbete som sker i Sverige kring förebyggande och hantering av avfall.
2011-11-29
Kunde du inte komma och lyssna på föredragen? Eller vill du se presentationsmaterialet från talarna igen? Här hittar du information om dagens och framtidens arbete med att fasa ut farliga ämnen från byggmaterial i den svenska byggsektorn. 
2011-11-01
Nu erbjuder BASTA ytterligare ett verktyg för arbetet med trygga materialval: BASTA Projekthanteraren. I detta nya webbaserade verktyg får du möjlighet att dokumentera och följa upp produktval i en byggnads alla faser.  BASTA Projekthanteraren ger dig även förutsättningar att uppfylla kraven på byggmaterials dokumentation och innehåll av farliga ämnen inom ramen för miljöklassningssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.
BASTAonline AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm, Tel: 08-598 563 00.