Anslut er till BASTA

Registrera ert företag...

Som ett första steg för att få in era produkter i BASTA-systemet registrerar ni ert företag genom att följa de tre enkla stegen längre ner på sidan. När detta är klart skickar ni in den efterfrågade informationen och får kort där efter inloggningsuppgifter för att börja registrera era produkter.

Fördelar med en BASTA registrering

Miljöengagemang

Era produkter exponeras i ett system som är fritt och öppet att söka i för alla som vill göra medvetna miljöval. Ni som företag visar ert engagemang för hälso- och miljöfrågor, och värnar om att minska exponering av särskilt farliga ämnen i vårt samhälle.

Affärsnytta

BASTA registreringen är en förutsättning för att få delta i upphandlingar där höga krav ställs på kemikalieinnehåll. I samhället finns ett ökat intresse för miljöcertifiering av byggnader. De produkter som registreras BASTA-systemet uppfyller bland annat kraven Miljöbyggnad.

Årsavgift 2018 (exkl moms)

Omsättning 18 miljoner kr/år

1-3 artiklar = 3000 kr, 4-10 artiklar = 6000 kr, >10 artiklar= 9000 kr

Omsättning 18 miljoner kr/år

1-3 artiklar = 6000 kr, 4-10 artiklar = 12000 kr, > 10artiklar = 18000 kr

Kom igång

I BASTA-systemet registerar ert företag själva de artiklar som klarar systemets egenskapskriterier. För att kunna kvalificera era produkter så krävs följande:

  • Innehållsdeklaration – ni behöver detaljerade kunskap om produktens totala kemiska sammansättning
  • Bedömningssammanställning – ni måste visa att produkten klarar egenskapskriterierna
  • Kompetenskrav – ni skall ha god kunskap om hälso- och miljöbedömningar (internt eller externt)
  • Revisioner – ni godkänner att vi regelbundet reviderar ert arbete inom ramen för ert BASTA-åtagande

När ni läst igenom dokumentationen och accepterat våra villkor, så fortsätter ni registreringsprocessen som avslutas med att ni tecknar ett samarbetsavtal med BASTAonline AB. Därefter skickar vi er ett lösenord som ger er tillgång till registreringsdelen av systemet.

För att ditt företag ska kunna registrera artiklar i systemet behöver du först registrera vissa uppgifter om företaget och de personer som tar fram uppgifterna om de registrerade artiklarna.

*) Obligatoriska uppgifter

Grunduppgifter
Marknadsförande organisation
Anges endast om ovanstående företag inte är det företag som sätter artikeln på den svenska marknaden.
Kontaktperson
Externa kontaktuppgifter (Visas på företagssidan)
Kontaktuppgifter som redovisas externt.
Kompetens

Kompetens som används för att bedöma registrerade artiklar. Dessa uppgifter kommer inte att redovisas externt.

Tack för din registrering!
Dina företagsuppgifter har nu registrerats. Följande dokument skall nu skickas i till BASTAonline AB, Box 201 60, 100 31 Stockholm.

  • Samarbetssavtal i två exemplar som undertecknas av behörig firmatecknare.
  • Utdrag ur Bolagsverkets register som bekräftar behörig firmatecknare.

Inom 1 vecka kommer vi att skicka ett lösenord och en faktura på årsavgiften. Lösenordet skickas också via e-mail och så snart ni erhållit detta så kan ni börja registrera de artiklar som klarar BASTA-systemets kriterier.

De uppgifter som du registrerat i det föregående steget kommer inte att bli offentliga förrän du registrerar den första artikeln i systemet.

Dokumentation:
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal bilaga antal artiklar

Vid behov finns mer information om registreringen av produkter under Så fungerar BASTA